Vänner

Vi samarbetar med ett flertal föreningar i “Hälldalen” som Hällungens kursgård, Hällskogen, Jordhälla Bostadsrättsförening och HEL.
Vårt gemensama mål är en levande och vital plats kring Hällungen där människor och natur lever i balans och samt känner gemenskap, livsmening och möjlighet att förverkliga sina visioner.